Report BUL

Необходимост от възпитание по честна игра и олимпийски ценности

Кликнете тук, за да изтеглите отчета

Нагласи относно социалните и морални ценности на учителите по спорт,физическо възпитание

Кликнете тук, за да изтеглите отчета

Нагласи на децата по отношение на олимпийските ценности Резюме

Кликнете тук, за да изтеглите отчета